మీ ఆరోగ్యానికి డోకా లేకుండా ఉండాలంటే రోజూ ఇది కొంచెం తాగితే చాలు!!

ఇప్పుడు ఐశ్వర్యం కంటే ఆరోగ్యం ముఖ్యమై పోయింది. ఒకప్పుడు మన పెద్దలు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్నారు. అదెంత విలువైన మాటో ఇప్పటి తరానికి ఇప్పుడిప్పుడే తెలిసి వస్తోంది.

Read more

హార్ట్ ఎటాక్ కు నెల ముందు మీకు ఇలా తెలుస్తుంది.. గుర్తిస్తే ప్రాణాలు నిలుస్తాయి (వీడియో)

గుప్పెడంతే ఉంటుంది కానీ శరీరం మొత్తానికి ఆయువు పట్టు గుండె. ప్రస్తుతం పరిగెడుతున్న ప్రపంచంలో మనిషి జేబులు నింపుకునే యుద్ధంలో ఆరోగ్యాన్ని అటకెక్కిస్తున్నాడు. ఆ జేబులు వెనక

Read more