హార్ట్ ఎటాక్ కు నెల ముందు మీకు ఇలా తెలుస్తుంది.. గుర్తిస్తే ప్రాణాలు నిలుస్తాయి (వీడియో)

గుప్పెడంతే ఉంటుంది కానీ శరీరం మొత్తానికి ఆయువు పట్టు గుండె. ప్రస్తుతం పరిగెడుతున్న ప్రపంచంలో మనిషి జేబులు నింపుకునే యుద్ధంలో ఆరోగ్యాన్ని అటకెక్కిస్తున్నాడు. ఆ జేబులు వెనక

Read more