ఎంత సంపాదించినా చేతిలో డబ్బు నిలవక పోవడానికి ఈ రెండే కారణాలట (వీడియో)

కొంతమందికి వచ్చిన ఆదాయం నిలువదు. ఎంత వచ్చినా ఏదో ఒక రూపంలో అనుకోని ఖర్చులు ఎదురయ్యి డబ్బు అయిపోతుంది. అలాగే మీకు బయట నుంచి రావాల్సిన డబ్బు

Read more

హార్ట్ ఎటాక్ కు నెల ముందు మీకు ఇలా తెలుస్తుంది.. గుర్తిస్తే ప్రాణాలు నిలుస్తాయి (వీడియో)

గుప్పెడంతే ఉంటుంది కానీ శరీరం మొత్తానికి ఆయువు పట్టు గుండె. ప్రస్తుతం పరిగెడుతున్న ప్రపంచంలో మనిషి జేబులు నింపుకునే యుద్ధంలో ఆరోగ్యాన్ని అటకెక్కిస్తున్నాడు. ఆ జేబులు వెనక

Read more