భరితెగించిన బ్యాంకులు.. ఖాతా రద్దు చేసుకోవాలంటే ఎంత కట్టాలో తెలుసా?!

భారత దేశంలో బ్యాంకుల ఆగడాలకు అడ్డూ అదుపూ లేకుండా పోతోంది. ఓవైపు నరేంద్రమోఢీ ప్రభుత్వం లావాదేవీలన్నీ బ్యాంకుల ద్వారానే జరగాలని షరతులు పెడుతుండగా.. ఇదే అదునుగా బ్యాంకులు

Read more