ఆంధ్రాలో రాజకీయ పలుకుబడి దాష్టీకానికి బలయిన సాయిశ్రీ ఆఖరు మాటలు వింటే కన్నీరు ఆగదు (వీడియో)

సాయిశ్రీ క్యాన్సర్ తో చనిపోయింది. ఏపీ లో రాజకీయ పలుకుబడి దాష్టీకానికి మరో ప్రాణం గాలిలో కలిసింది. విజయవాడలో సాయిశ్రీకి పన్నెండేండ్లకే ఆయువు తీరింది. అయితే ‘నాకు

Read more