లేటెస్ట్: కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులు పండుగ చేసుకునే న్యూస్.. సీఎం కీలక నిర్ణయం

లేటెస్ట్: కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులు పండుగ చేసుకునే న్యూస్.. సీఎం కీలక నిర్ణయం కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులకు శుభవార్త. వేతనాలను ఒకేసారి 50 పెంచుతూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. వివిధ

Read more