తన కొడుకు చావుకి కారణమైన కారుని మంత్రి నారాయణ ఏం చేసారో తెలుసా?

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మున్సిపల్ శాఖా మంత్రి, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు అత్యంత సన్నిహితుడు నారాయణ తనయుడు నిషిత్ మరణం ఆ రాష్ట్రంలోని అధికార పార్టీ శ్రేణులను తీవ్రంగా కలిచివేసింది.

Read more